Voortgang Nieuwbouw

Januari 2019

Het gebouw is in gebruik genomen een officiële opening is in april.

 

 

December 2018 Het einde is in zicht!

Na maanden van werken door zeer veel vrijwilligers en voornamelijk losserse bedrijven komt het einde in zicht.
Het gebouw is zo goed als klaar en we zijn nog druk met de buiten aankleding.

Het bestuur van MAN heeft een vrijwilligersfeest georganiseerd n op 22 december bedanken we alle vrijwilligers met een hapje en een drankje.

 

maart 2018:

Na wat tegenslagen in de voorbereidingen met name in het subsidietraject zijn we dan toch begonnen eind 2017. Sindsdien is er veel gebeurd en de huidige stand is dat de contouren van het gebouw al zichtbaar zijn.

 

2017:
Stichting MAN weer een stap dichterbij de realisatie van een multifunctioneel gebouw!

Na de realisatie van de schaats-, skeeler-, atletiekbaan aan het Nilantspad te Losser is er een eerste begin gemaakt met een plan voor een multifunctionele binnenaccommodatie. Veel ideeën en schetsontwerpen zijn de revue gepasseerd, er zijn verschillende accommodaties bezocht en uiteindelijk is er een ontwerp gemaakt dat bij de wensen van de gebruikers past.

Stichting MAN is ontstaan uit atletiekvereniging Iphitos en IJsclub Losser en is belast met het beheer en exploitatie van de accommodatie. Judo Losser heeft contact gezocht met de stichting MAN met als doel te onderzoeken of ook zij kunnen deelnemen in de realisatie van een multifunctionele binnenaccommodatie. Dit initiatief van Judo Losser heeft ertoe geleid dat ook zij onderdeel gaan uitmaken van de stichting.

Afgelopen week is er bij zowel Iphitos als de IJsclub een bijzondere algemene ledenvergadering geweest. Dit was nodig omdat de plannen inmiddels een dusdanig vast karakter hebben dat er van de leden van de deelnemende verenigingen toestemming vereist is om het gebouw te gaan realiseren en de daarbij behorende financiële middelen aan te trekken. Judo losser had een dergelijke vergadering al achter de rug en heeft haar bestuur toestemming gegeven de plannen te realiseren.

Op dinsdag 29 november heeft IJsclub Losser, unaniem ingestemd met de plannen van de stichting, en op 30 november was er hetzelfde resultaat bij Iphitos. Stichting MAN gaat nu de benodigde stappen maken om tot realisatie te komen van een multifunctioneel gebouw .

Planning is dat er in het voorjaar van 2017 begonnen gaat worden met de sloop van het oude pand en aansluitend de bouw van het multifunctionele gebouw. Hierin is niet alleen plaats voor Iphitos, IJsclub Losser en Judo Losser, maar ook voor veel andere doelgroepen en activiteiten, zoals ook nu al het geval is.
Stichting MAN zal met realisatie van de nieuwe binnenaccommodatie gereed zijn voor de toekomst en heeft dan een totale accommodatie waar veel Lossenaren en mensen uit de omgeving een plek hebben om zichzelf in te spannen en daardoor te ontspannen.

Meer informatie over onze plannen