Opening Open Clubhuis

Afgelopen weekend was het dan zover, na jaren van voorbereiding en werkzaamheden was de opening van het open Clubhuis een feit. Op zaterdag 6 april begon, alsof het afgesproken was, de zon te schijnen en kon de openingsactiviteit beginnen.

Met een estafette van de drie deelnemende verenigingen, IJsclub Losser, AV Iphitos en Judo Losser werden de gouden werkhandschoenen overgedragen aan de voorzitter van de stichting, Hans Notkamp en aan de bouw pastoor Theo Holtmaat. Bijgestaan door hun echtgenotes mochten zij een confetti kanon afschieten om het gebouw te openen.

Aansluitend werden alle gasten uitgenodigd om naar binnen te komen en het glas te heffen op de opening. Na de nodige speeches door de voorzitter, de bouw pastoor, Burgemeester Cia Kroon, leader, Loc, de drie voorzitters van de verenigingen die gezamenlijk een toespraak hielden en last but not least, een speech door secretaris Johnny Uithetbroek die benadrukte hoe we het getroffen hadden met de  voorzitter van de stichting, kon er een hapje en een drankje genuttigd worden. Rond half vijf begon het feest voor de jeugdleden en vanaf acht uur was er een gezellig feest voor de volwassen leden van de drie verenigingen.

Op zondag vanaf elf uur was er  een open dag voor iedereen die graag wilde zien hoe het gebouw eruit zag, er waren demonstraties in en om het gebouw van de verenigingen die gebruik gaan  maken van de accommodatie. Een komen en gaan van vele belangstellenden maakte de open dag tot een groot succes. Al met al een weekend om nooit meer te vergeten.

Tijdens dit weekend zijn er  veel foto's gemaakt door Herbert Driesen, Peter Wrekenhorst en Peter Zendman, volg een van de onderstaande links om foto's te bekijken.