Stichting MAN

De stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is ontstaan uit de wens van de atletiekvereniging Iphitos om een eigen baan te realiseren. Al geruime tijd was de atletiekvereniging Iphitos bezig plannen uit te werken voor de realisatie van een volwaardige trainingsaccommodatie.

In 2003 heeft Iphitos overeenstemming bereikt met de IJsclub Losser ten aanzien van een gezamenlijke accommodatie. Zeer belangrijk hierin is dat Iphitos en de IJsclub als gelijkwaardige partners met elkaar willen omgaan, de besturen van beide verenigingen stonden vierkant achter de plannen.

Na vele jaren van overleg met de Gemeente Losser en in een later stadium met de voetbalverenigingen AJC en KVV is uiteindelijk het oorspronkelijke plan, een accommodatie aan de Nitertweg, omgebogen naar een accommodatie op de sportvelden van de voetbalverenigingen. In 2011 was de buitenaccommodatie gereed en hebben we dit gevierd met een opening op 10 december. De atleten van Iphitos konden meteen gebruik maken van de nieuwe accommodatie en in 2012 kon er al volop geschaatst worden.

Vanaf maart 2018 is Judo Losser officieel onderdeel geworden van de Stichting MAN, vanaf dat moment gaan we verder met 3 verenigingen.

Op dit moment Is de accommodatie in het geheel in gebruik, we zijn nog bezig met het organiseren van het beheer en de restpunten van de bouw moeten nog afgewerkt worden, maar de verenigingen gebruiken het gebouw.
We zijn bijzonder trots op het resultaat en op al die vrijwilligers die ons hebben geholpen met het realiseren ervan.

Feestelijke opening van ons open clubhuis

De trekking van de obligatielening 2019 is in de eerste bestuursvergadering 2019 uitgevoerd, zie hier het resultaat.

We werken op dit moment aan een andere site en publiceren hier alleen nog de noodzakelijke updates!